Кога детето осъзнава своя пол?

Кога едно дете разбира, че е момче или момиче? Според специалистите, осъзнаването по пол започва някъде след 10 месец. Темата е много актуална на фона на “модерните” школи по педагогика, според които детето се ражда с неустановен пол и впоследствие си го “избира”. Полът е нещо, което се определя в мига на зачеването, а как ще се прояви той в социалния жи-oвот на човека, зависи от много фактори. Затова е важно родителите да са наясно как да възпитават момчетата като момчета и момичетата като момичета.

Полът не е въпрос на избор

Често се случва семейства, в които има две момчета, да копнеят силно за момиче. Раждането на трето момче е разочарование и родителите се поддават на изкушението докато то е малко, да го превърнат в заместител на липсващото момиче – пускат му дълга коса, купуват му кукли, измислят му женско галено име. Това може да окаже пагубно влияние върху самоосъзнаването му един ден.

Провеждани са експерименти, които доказват, че децата инстинктивно избират играчки и игри, характерни за техния пол, а ако им бъдат дадени играчки за другия пол, играят с тях по различен начин. Разбира се, това не означава, че едно момче не може да играе със сестрите и братовчедките си на кукли. Напротив, така ще усвои социални умения, които няма как да получи в една чисто момчешка среда. И обратно – добре е едно момиче да играе с момчетата типично мъжки състезателни игри, свързани с пространственото мислене, за да развива в себе си точно тези качества. Въпросът е това да става с ясното съзнание, че те са “гости” в игрите на другия пол.

осъзнаването по пол

Роля в съответствие с пола, а не обратното

В днешното общество мъжките и женските роли са претърпели значително развитие в сравнение с преди сто години. Днес стереотипите са разбити. И съответно възпитанието на децата трябва да отговаря на действителността. Никаква услуга не правите на синчето си, ако му внушавате, че “един мъж не плаче” или “един мъж не върши женска работа”. Когато порасне, то неминуемо ще се сблъска с обратното. И неговото приспособяване към света, в който живее, ще е много по-болезнено.

Най-важно от всичко е детето да се чувства “удобно” в собствения си пол. Да не живее с мисълта, че “трябва да избере друго” или че другият пол е “по-хубав”. Това би имало непоправими последици за психиката му.