Лисици, погребения и бразди

Лука 9:57-62

„И докато те вървяха по пътя, някой Му рече: „Ще Те последвам, където и да отидеш“. А Исус му отвърна: „Лисиците си имат леговища и птиците – гнезда, а Синът човешки няма къде глава да подслони“.

Как да разбираме това? Обикновено тълкуването стига до идеята, че, ако искаш да станеш последовател на Исус, трябва да напуснеш комфорта на своя дом и да бродиш от място на място. Но е възможна и друга интерпретация: римските легиони са птиците, а Ирод – „тая лисица“, както Исус го нарича – е представител на местната власт. Така набиращият популярност Учител се опитва да охлади напора на ентусиастите, които искат да му станат ученици: Ако идвате при Мен, за да придобиете сила или да победите Рим, тогава Аз не съм вашият човек. Римляните си правят домове, Аз – не. Уверете се, че ме следвате с правилни мотиви.

Приложение за Царството:
Учениците понякога се провалят в оценката за цената на ученичеството. Исус не реализира Своята роля със сила и одобрение, а чрез отхвърляне и унижения.

Остави мъртвите да погребват мъртъвците си!

Друг човек среща Бога, но иска да отложи нещата, за да погребе баща си. Исус му казва някаква странна реплика. Остави мъртвите… А ти ела и Ме следвай! Колко безсърдечно? Човек може даже да се уплаши от изискванията на един такъв Бог? Но този страх идва от липсата на културни настройки.

И дума не може да става за смъртен случай. Споменатият баща си е бил жив и здрав. Ако беше починал, този човек щеше да е на погребение, а не на публична проповед. Става въпрос за друго нещо. Онази култура задължава големият син да живее с родителите си и да се грижи за тях, докато си отидат. Всъщност този приятел предлага да отложи ангажиментите с Бога за неопределен срок. Но поканата на Исус е в настоящето, а не в бъдещето. Той очаква да Го поставим над семейните ангажименти. Щом сме под Неговия авторитет дори няма нужда да искаме позволение.

Приложение за Царството: Културните изисквания не са приемливо извинение за това да не следваме Исус.

Не гледай назад, за да не изкривиш браздата!

Да ореш нива е работа, която не можеш да вършиш между другото. Ако искаш да не изкривиш браздата, трябва да се съсредоточиш изцяло и да гледаш право напред. Ако се въртиш наляво-надясно, браздите ти няма да са прави.

Приложение за Царството: Ученик с разделена лоялност е подривен за работата на Царството и не може да вземе участие в нея.

Да следваш Исус не означава да преследваш силни емоции и добро настроение, нито някаква интелектуална светлина. Да следваш Исус е по-скоро упорита, тежка и в същото време творческа работа. Като тази на сеяча, който слага ръка на ралото и води отбора на воловете.