Не кради

Осмата заповед „Не кради“ съдържа в себе си останалите девет.
И това лесно може да се докаже!

Една за всички, всички за една

Убийството е кражба на живота на друг човек!
Прелюбодействието е кражба на брачния партньор на друг!
Пожелаването е желанието да откраднеш това, което принадлежи на друг!
Лъжесвидетелството е кражба на правосъдие!

Нематериални измерения

Осмата заповед може да се конкретизира и в нематериалните измерения, които всеки човек притежава: репутация, достойнство, доверие и интелектуална собственост.

1. Репутацията на човека

Кражбата на добро име – дали чрез клевета, злословие или клюка – е особено разрушителна форма на грабеж. Веднъж откраднато, доброто име почти никога не може да бъде възстановено, за разлика от парите или имота.

2. Достойнството на човека

Кражбата на човешко достойнство е известна като унижение. Да унижиш някого, особено на публично място, може да нанесе постоянна вреда. Защото именно достойнството е едно от най-ценните неща, което всеки от нас притежава.

3. Доверието на човека

Да откраднеш доверието на някого е измама. Всъщност на еврейски да изиграеш друг е „г’нейва да’ат“, което буквално означава „кражба на знание“.

4. Интелектуалната собственост на човека

Тази форма на кражба включва всичко от копиране на софтуер или сваляне на музика и филми до плагиатството.

Кражбата на живот, човек, брачен партньор, имущество, интелектуална собственост, репутация, достойнство или доверие – почти няма аспект от човешкия живот, който да не се накърнява от кражбата. При това, понякога непоправимо. Ето защо е справедливо да кажем, че ако всеки спазва само една от Десетте заповеди – Не кради! – светът би станал много по-прекрасно място.