Не пожелавай

За да осмислим тази заповед и нейното уникално значение, първо трябва да уточним, че това е единствената заповед, която налага закон на мисълта. Останалите регулират поведението. Именно пожелаването толкова често води до нарушаването на предходните заповеди срещу убийството, прелюбодействието, кражбата и лъжесвидетелството.

Защо хората правят това?

В повечето случаи, хората пожелават нещо, което принадлежи на друг човек. Очевидно това е причината, поради която някой краде – крадците пожелават собствеността на жертвите си.
Но това също е мотив и за много убийци.
А пожелаването очевидно е причината и за прелюбодейството – да пожелаеш брачния партньор на друг човек.
Що се отнася до лъжесвидетелството против ближния, то се прави с цел да се прикрият престъпленията, подбудени от пожелаването.

Ето защо се налага едно от основните десет правила на живота да ни забранява да пожелаваме собствеността на ближния. Каквото принадлежи на друг човек, трябва да бъде смятано за неприкосновено. В противен случай злото се пробужда за действие.