Отново в ефир – първият женски глас на Адвентно радио България

Първият женски глас на Адвентно радио

Очаквайте утре, 5 май, Живот – джобен формат с Евелина Виюомен! Първият женски глас на Адвентно радио – България отново в ефир.

С лекота (по женски) побрахме в малкия джоб на живота няколко знакови теми:

  • ентусиазираното начало на Адвентното радио с Божидар Тончев и Петър Константинов;
  • настроенията във Франция преди втория тур на президентските избори;
  • предимството да менажираш живота и дома си между две култури – българската и френската;