Последната надежда за хората – интервю с д-р Анхел Мануел Родригес

„Надеждата умира последна“ е един познат израз. Очевидна е връзката между надеждата и живота, която хората правят. А в живота ни като разумни същества, надеждата е постоянен спътник. И всички ние имаме различни надежди. Но има ли една универсална надежда, валидна за всички? Коя е последната надежда, която достига до всеки? Ще ни разкаже за нея един теолог.

Последната надежда за хората – интервю с д-р Анхел Мануел Родригес

Д-р Анхел Мануел Родригес

Той е един от най-добрите теолози в света. Бил е директор на Библейски изследователски институт в продължение на 10 години. Въпреки това впечатлението, което придобивате от него, когато го наблюдавате, е за скромен и кротък човек. В същото време, той е много отворен за другите и бързо може да се сближите. Друга характерна черта, която е очевидна от общуването с него е здравомислието. Простотата на логическите изводи, които прави са впечатляващи.
Д-р Родригес е автор на множество кратки статии, отговори на библейски въпроси. Има и множество задълбочени изследвания по различни теми от Библията. Идвал е в България, за да проведе семинар по сотериология преди няколко години. Затова и с удоволствие се съгласи да даде кратко интервю за българските слушатели на радио 3:16.

Най-големият проблем за християнството днес

Според д-р Родригес, християнството е изгубило своя блясък. Причината за това е, че християните губят своята вяра. Те забравят своите библейски корени и онова, което Христос учи в евангелията и цялата Библия. Затова връщането към корените на вярата е лекарството, което ще реши проблема. Това включва изграждане и поддържане на близка приятелска връзка с Бога чрез молитва и изучаване на Писанията на Стария и Новия завет. Промяната в начина на живот на всеки, който практикува ученията на Христос, ще направи света едно много по-добро място.

Последната надежда

Есхатологията и последната надежда

Д-р Анхел Мануел Родригес счита, че хората търсят последната надежда. Тя е свързана с въпросите за онова, което идва след края на човешкия живот. Учението на Библията за есхатологията или последните събития от човешката история на тази земя носят надеждата за бъдещето. То е изпълнено с обещанията на Исус Христос за Неговото Второ пришествие. Изучаваме тези обещания като християни и желаем да ги споделим с всеки човек за да намери последната надежда. Тя ще го преведе през болките и страданията в новия променен свят на Бога.
Слушайте интервюто с д-р Родригес в предаването „Вярата днес“, за да чуете повече по тези и други въпроси.