Престъпление и наказание & покаяние и спасение – въведение в библейската книга Съдии

Срещата с един съдия в съдебната зала може да бъде стряскащо преживяване. Страхът от присъдата за престъпление е реалност за мнозина, опрели до съдебната зала. Но библейската книга Съдии няма нищо общо с тези страхове и преживявания. Въпреки това в нея се говори за съдии, а така също и за престъпления и наказания.

въведение в библейската книга Съдии

Кръговратът в книга Съдии

Историите, записани в книгата Съдии са не само драматични. Някои от тях са шокиращи. Мнозина от участниците в тях са еврейски съдии. Това са духовни водачи, чрез които Бог избавя народа си и му помага да намери спасение и мир от враговете. Но през всички описани истории преминава Божията вест до нас днес – грехът и непослушанието на Божията воля имат сериозни последици за нашия живот.

Каква е нашата ориентация спрямо греха и спрямо Бога? Историите на съдиите показва, че Бог може да спасява живота ни от кашите, които сме забъркали поради греховете си. Тежките последици и страдания от тях могат да ни насочат в правилната посока. Затова често Бог допуска тези страшни последици, за да променим посоката на живота си.

Краткият преглед на библейската книга Съдии ни показва, че тя разкрива чрез примери същността на греха. Алтернативата му е покаяние, което довежда до Божието спасение. Пастор Венцислав Панайотов ни въвежда накратко в същността на този процес сред Божия народ в Стария завет и неговото приложение за нас днес.