Произходът – въпрос на вяра

Обичате ли дебатите? Често са безсмислени. Всеки отстоява своите убеждения, без да желае да вникне в позицията на другата страна. Често дебатиращите забравят, че изграждат своите позиции върху различна основа, затова спорът се превръща в загуба на време. Един от ожесточените дебати през последните два века е този за Произхода на човека и вселената.

произходът
Произходът

Еволюция vs. Креационизъм

Мнозина мислят, че дебатът е научен, но въпреки научите факти, които се излагат в него, въпросът е свързан в много голяма степен с вяра. Има неща, с които е невъзможно да се експериментира, особено ако това е свързано с огромни периоди от време. Другото важно нещо е, че разбирането ни за произхода определя много неща в живота ни. Най-вече начина, по който ще изберем да живеем. Смисълът и безсмислието, надеждата и безнадеждието също са заложени на карта чрез нашия избор в коя теория да вярваме.

Слушайте в предаването „Упражнение по вяра“ как пастор Милен Георгиев отговаря на въпроси за произхода като:

– Защо важен въпросът за произхода?
– Кое е общото между противоположните теории за произхода?
– Как Библията описва Сътворението?
– Доколко научно е това описание?
– Каква е целта на 7-я ден от Сътворението?