Росица и нейният Лекар-Спасител

Исус се връща от визитата при езичниците. Лодката Му е още в морето, а народът се стича да го посрещне. Един баща се изтръгва от тълпата и се хвърля в краката Му.

Детето ми умира. Моля те, ела и положи ръцете си върху нея, за да оздравее и да живее!

Баща спешно търси лекар

Това е началникът на синагогата. Чувала съм, че е важна клечка. Но Алекс Бленд, който е месиански евреин и си познава културата, твърди, че е обикновен малък чиновник. Не е равин, нито учен. По–скоро председател на комитета по религия. Не е в реда на нещата Исус да ходи да изцелява по домовете. Така не правят лечителите. Така не правят уважаваните учители. Хората идват при тях, а не те при хората. Такава отзивчивост не работи за имиджа на Исус. Но Той не работи за имидж, вижда се.

Жена обеднява след скъпо и неуспешно лечение

Ако някой прави такива чудеса, по петите му винаги ще има тълпа. Да ти дойде лечител с невероятна сила и да лекува наред и безплатно – това си е живо чудо! Сред народа има и жена, която добре знае колко струва да лекуваш хронично заболяване 12 години. Дала е цялото си състояние на екстрасенси и лечители, но състоянието ѝ се влошава. Лечението е лукс, който не може да си позволи. Ще кара така, докато ѝ изтече кръвта. Но въпреки горчивия си опит, като чува за нов лечител, пак започва да се надява.

Една мисъл се върти в главата ѝ: „Ако само докосна дрехите му, ще оздравея“. Тя се промъква и успява да пипне края на туниката Му. И веднага усеща, че кръвта пресъхва.
„Исус веднага усети, че от него излезе сила“ – Той се оглежда и търси с очи виновницата. Тя излиза отпред и видимо трепери цялата. Пада в нозете Му и разказва какво е станало с нея. Исус не се възмущава, че някой Му пречи да бърза да възкресява деца, а започва да я хвали: «Твоята вяра те спаси. Иди си с мир, бъди здрава от твоята болест».

Какво е това бавене, какви са тези приказки! Тая жена е чакала 12 години, какво ще ѝ стане ако почака още ден-два? Само да не стане късно за детето!