С надежда за бъдещето – въведение в библейската книга 2 Летописи

Доброто старо време си отиде вече. Славните времена на Соломон и величието на неговия храм ги няма. В сравнение със славата на нацията в миналото, тази малка група възвращенци от изгнанието във Вавилон са едно голямо нищо. Какво ще им повдигне духа? Какво ще им напомни, че Бог е водил народа си не само в миналото, но ще го води и сега? Някой трябва да опише историята и да даде надежда за бъдещето. Това е целта и на 2 Летописи.

надежда за бъдещето

Истории от миналото с надежда за бъдещето

Завърналите се от изгнание юдеи имат нужда да им се напомни кой е техният Бог и какво е направил за тях в миналото. Учебникът по история (1 и 2 Летописи) е подходящият начин за това. Авторът или авторите му използват миналото на царство Юда, за да покажат как Бог благославя Своя народ, когато Му е верен.

Така самата история се оказва призив за поклонение и вдъхва надежда. Ако шепата останали от великия еврейски народ, поставят Бог на първо място както верните герои на миналото, и Той ще бъде верен към тях. Давидовият трон и царство ще бъдат възстановени за Божия слава по цялата земя.

Не забравяйте историята, особено времената, когато Бог ви е благославял. Това е голямо окуражение за нашия стремеж към доверие и вярност на Бога. 2 Летописи, както и нейната първа част, ни предават това послание. И то ни помага да гледаме с надежда за бъдещето.

Слушайте в поредицата „Книгата с книгите“ историкът Апостол Стаматов, който завършва въведението към историята на еврейските царе с последната книга за тях – 2 Летописи.