Смъртта на Праведника – въведение в библейската книга Исая

Книгата на пророк Исая носи името на своя писател, както почти всички други пророчески книги. Това е служител на Бога, който пророкува през времето на управлението на четирима царе между 739-681 пр. Хр. Умира по времето на петия, нечестив цар, който вероятно убива пророка.

Някои учени се съмняват в авторството на Исая, поради изумителните му предсказания на бъдещето, каквото е появата на персийския цар Кир, посочен по име няколко поколения преди да се роди. Но най-изумителни са пророчествата за Исус, живота и смъртта му. Те са толкова подробни и точни, че някои наричат Исая „петия евангелист“.

Исая предупреждава народа за това, че изоставя Бога и му обръща гръб. Това превръща религиозните им поклонения в безмислени дейности, които Бог не приема. Затова пророкът произнася Божиите присъди над тях, но дава надежда, че въпреки наказанието, Бог ще се смили за народа си и ще го върне от плен.

Миниатюра на Библията и евангелието

Забележително е, че книгата на Исая съдържа 66 глави, колкото са книгите в Библията. Но и структурата на тези глави е разделена както Библията на 39 и 27. Първата част представя присъдите над народа в Бунт, а втората евангелието за Спасителя и неговата изкупителна смърт. Книгата апелира към живота ни и към несправедливостта и греха, които можем да допуснем в него – да се обърнем и върнем отново при Бога в чистота и любов.

С помощта на Христо Генчев, докторант по теология във Великотърновския университет, ще се запознаем с книгата и докоснем до някои от нейните дълбочини.