Судоку на благословението – трета част

Нашето судоку е квадрат, в който е вписан един кръг – Божието лице. Тази структура ни показва, че тук е кодирано отношението Бог – човек. Как Божественото се разполага в човешкото и как човешкото дава място на Божественото?

Тайнството на благословението

Бог е тайнство и човекът е тайнство. Как работи тайнството на благословението?

Господ да те благослови и да те опази!
Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост!
Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир!

За теолога Христо Генчев судокуто на благословението има отношение към златното сечение. То важи не само в науката и изкуството, но го има и в света на духовното. Шест неща идват от Господ, чието име се повтаря три пъти. Три пъти Господ и 6 пъти да – да те благослови и да те опази; да осияе с лицето Си и да ти даде милост, да издигне лицето си и да ти даде мир.

Миналия път видяхме първия вертикал на ребуса – Господ, Господ, Господ. А днес ще разгледаме общо вторите два вертикала – 6-те неща, които идват от благословението на Господ в живота ни.

Шестицата

Шест неща!
Шестицата има особено значение тук. Но не номерологично, а богословско. Ние вече говорихме за Сътворението, където шестицата е числото на човека. Адам е сътворен на шестия ден.

Шестицата се появява и в Божия закон. Бог е събрал всичко, което е нужно на човека в Десет заповеди. Първоначално те са дадени на две плочи. Първите четири говорят за върховната любов към Бога, останалите шест – за подобната на нея, любовта на човек към човека. Въз основа на Закона, Христос е дал златният стандарт: Да обичаш Бога и ближния като себе си! Значи, Законът не е само на плочи. Той е в теб, записан в сърцето ти. И ти можеш да изведеш от себе си как да постъпваш с другия – според доброто за тебе. Макар че той може да не постъпва така с теб.

И отново можем да видим златното сечение в Десетте заповеди – в идеалните пропорции. Защото 1/10 е най-малката пропорция в човешкото тяло. А 1/3 е пропорция, която се отнася само за лицето. Откриваме я в нашия квадрат – три реда на три клони. Там в първата тройка по вертикала е Божието лице, което ни говори.

Защо Бог се понижава?

Какво прави Бог, който е безкраен?
В Закона, записан в кн. Изход, Той се разполага в 4 заповеди. А в благословението от кн. Числа се събира в три кутийки. Следователно Неговите изражения се понижават от 4 към 3. Изглежда, че Бог се смалява, за да може да легне в целия свят и да се разположи – да полегне вътре в човека.

Структурата на нашето судоку ни показва, че Божието триединство се снижава, за да заеме формат на човешкото – тройката се разполага в шестицата. За да бъдем благословени. Може ли това да е нещо друго, освен идеята за въплъщението?

С други думи, благословението на шестицата не е Бог да създаде всичко и да му направи закони, по които да работи. Но Той влиза в света и участва. Разполага се в самото благословение. Всъщност Той е неговата същина.

Как става това? Нещо, отвъд нашето разбиране. Не знаем. Но можем да започнем да го откриваме.

Същото е като лицето на земята. Може ли да го видим? Сега има снимки от Космоса. Но пак не можем да го обхванем. Нещо усещаме, нещо ни подсказва. Нещо трепва отвътре.
– Именно това усещане ме накара да повярвам в Бога. Не знаех какво е, нито как се случи. Но нещо стана и то беше факт. Нещо толкова тихо. Нищо не можеше да ми го обясни – нито науката, нито изкуството. И все пак разбираш, че то е вътре в теб, то е част от теб… Работи, живее. Но ти нямаш глагол, за да го изразиш.

И така, мащабът на благословението не е само географията – да измерим лицето на земята. Но това е и един вътрешен мащаб – за човека отвътре. Човекът е замислен по Божия образ. Бог е промислил в Адам размерите, в които може да влезе. И после, които човекът може да заеме. Бог си казва: Трябва да влизам в човешко тяло. Значи, трябва да го направя съобразно с Мен!

Златният стандарт

Звучи като пълна метафизика и то си е така. Но тук е заложено и нещо практично.
Златният стандарт е навсякъде. Древните са разбрали, че с пропорциите на човешкото тяло може да се построи храм за Бога и къща за живеене. Храмовете в Индия, Египет, Китай са строени според пропорциите на човешкото тяло. Леонардо също прави своите сложни изчисления върху Витрувианският човек за съотношението на частите на мъжкото тяло към цялото и една към друга. Виждали сте тази известна скица от дневника му на мъжка фигура с разперени ръце и крака, която е вписана в кръг и в квадрат. И ние виждаме нещо подобно в нашия текст – един квадрат и един кръг, вписан в квадрата. И от там сияе Божието лице.

В крайна сметка, Исус затова е дошъл. Той влиза в благословението и живее, без да може да го обясним или да го разберем. Но то се случва и действа в нас. На това се гради науката, вселената, естетиката, архитектурата – дома, в който живеем, и дома на Бога.

Затова…
Ако искаме да видим лицето на кръга, отиваме при Сътворението. Там виждаме лицето на земята – външния мащаб на благословението.
Ако искаме да видим вътрешното си лице, трябва да се огледаме в Закона, в Христос, в ближния. Там откриваме вътрешния мащаб на благословението – ние сме оразмерени за Бога. В този смисъл носим вечността в нас.

Вечността в човека

Човекът е създаден по образа на Бога! – това е ексклузивната новина на Сътворението.
Бог казва: Ще направя човека с пропорции, в които мога да вляза. Следователно човекът е проектиран с мащаби за Бога. Значи, той има вечността в себе си и може да измерва и вселената, и света. Уау!

Практичното за теб? Ако искаш да постигнеш своята заложба, ти трябва непременно да се срещнеш с Твореца си и да го помолиш да хване това, което липсва на науката и изкуството. Това, което не можеш да направиш сам, но е заложено в теб! Какво липсва? Образът, който е непостижим, но е даден като дар.

Да учим това! Не само образование отвън и образование отвътре, но едно образование отгоре, което работи отвътре и грее навън!