Господна вечеря

Вечеря с Бога – трета част

По мотиви на Йоан 17 глава. Разговор с богослова Христо Генчев Учениците Го следват вече три години, но тази последна вечер Исус ги изумява. Йоан ни разкрива детайлно Неговата различна духовност. Тя започва със смирението, минава през мира и пребъдването и стига до светостта и единството в Духа през молитвата Му. Върхът на Христовата духовност […]

Вечеря с Бога – трета част Read More »

Вечеря с Бога – втора част

Словото Коментар на богослова Христо Генчев върху Йоан 14-16 глава Йоан разказва за тези събития, както никой друг. Наистина когато описва спомените от младостта си, той е вече 100-годишен. Написал е Откровението, видял е бъдещето. Христос Му се е разкрил в една космическа перспектива. А после любимият ученик се връща към силните преживявания от онази

Вечеря с Бога – втора част Read More »

Вечеря с Бога

Господната трапеза е толкова важна за Йоан, че той я вгражда в архитектурата на своето евангелие (Йоан 13 –17 глава). Това е различното евангелие, неслучайно. Няма как да напишеш подобно нещо, без да си видял Откровението. И докато Матей, Марк и Лука пишат от своя опит със земния Христос, Йоан вижда космическия Христос в храма

Вечеря с Бога Read More »