история

Живей смело!

„А когато я извеждаха, тя изпрати до свекъра си да му кажат: От човека, чиито са тези неща, съм бременна. Каза още: Познай, моля, чии са тези неща – печатът, ширитът и тоягата“ (Битие 38:25). Вдовица без деца – най-голямата аномалия Тамар не е коя да е. Юда – патриархът – я избира за снаха. […]

Живей смело! Read More »

Зачеркнатата глава проговаря

„Юда… каза: Тя е по-права от мене, тъй като не я дадох на сина си Шела“ (Битие 38:26). Главата с кирливите ризи Който е чел Битие 38 глава, няма как да я забрави. Там има толкова много от живота – забравени нрави, странни обичаи, брак, смърт, газлайтинг, секс за една нощ, смъртна присъда срещу бременна

Зачеркнатата глава проговаря Read More »

Хус и Йероним: Реформацията в Бохемия

Хус и Йероним, подобно на Уиклиф преди тях, по много начини са предшественици на Реформацията. Тяхното дело раздвижва Бохемия и Европа по начин, който оставя дълбока следа на континента. Заедно те представляват изключителен екип, подобно на Лутер и Меланхтон след тях. Ян Хус е роден на 6 юли 1373 г. в Хусинец, близо до извора

Хус и Йероним: Реформацията в Бохемия Read More »