изцеление

Изгубената сетивност

„И като излезе пак из тирските предели, дойде през Сидон към галилейското езеро, през сред декаполските предели. И довеждат при Него един глух и заекващ човек, и молят Му се да положи ръка на него“ (Марк 7:31-32). Тежък случай Марк използва много силна дума за проблема на човека – заекване в най-тежко състояние. От една […]

Изгубената сетивност Read More »

За хората и кучетата

По истински събития – виж Марк 7:24-30 Исус търси почивка от умората, от злонамереността. Той прекосява границата и там среща една жена – майка на болно момиченце. Детето е обладано от нечист дух – вероятно има психично заболяване. Тя пада в нозете Му и се моли да помогне на дъщеря ѝ.Отговорът на Исус шокира:– Не

За хората и кучетата Read More »

Росица и нейният Лекар-Спасител

Исус се връща от визитата при езичниците. Лодката Му е още в морето, а народът се стича да го посрещне. Един баща се изтръгва от тълпата и се хвърля в краката Му. Детето ми умира. Моля те, ела и положи ръцете си върху нея, за да оздравее и да живее! Баща спешно търси лекар Това

Росица и нейният Лекар-Спасител Read More »