взаимоотношения

Правилни и неправилни начини да се справяме с различията си

Колкото и да са влюбени двама души, в един прекрасен ден откриват, че не са съгласни за всичко. Иска им се, но не са. Просто не са. Причините са най-различни, но могат да бъдат обобщени с едно изречение – те са две човешки същества; и тъй като всеки човек е уникален, пълно съвпадение на две […]

Правилни и неправилни начини да се справяме с различията си Read More »

Взаимоотношения родители-деца

Какъв тип взаимоотношения градим с децата си, за съжаление най-често разбираме, когато е твърде късно да ги коригираме. Обикновено, съвсем инстинктивно повтаряме модела, който познаваме от собствените си родители и собственото си детство. Тоест, ако ние самите не сме споделяли с родителите си, не сме им доверявали тайните си, чувствали сме се осъждани за чувствата

Взаимоотношения родители-деца Read More »

Завист – да страдаш, когато другите са щастливи

Аристотел някога е казал, че завистта е „мъката, причинена от благосъстоянието на други“. И други философи са търсили съвършената дефиниция за завист. И според всички тях, тя е нещо зло, дори пагубно. Дори е включена в списъка със „смъртните грехове“. Може би, защото е една от Десетте заповеди, макар и последната: „Не пожелавай нищо, което

Завист – да страдаш, когато другите са щастливи Read More »