Юда

Вечеря с Бога

Господната трапеза е толкова важна за Йоан, че той я вгражда в архитектурата на своето евангелие (Йоан 13 –17 глава). Това е различното евангелие, неслучайно. Няма как да напишеш подобно нещо, без да си видял Откровението. И докато Матей, Марк и Лука пишат от своя опит със земния Христос, Йоан вижда космическия Христос в храма […]

Вечеря с Бога Read More »

Тайната вечеря от Марк

Пасхата е съвсем близо. Исус и учениците Му са в Ерусалим за празника. Но радостното настроение е попарено. Празникът изисква подготовка и двама от групата са изпратени да се погрижат за вечерята. В това време и друг се отделя, но по своя работа. Загадката Юда Марк описва детайлите с точността на съдебен протокол. Юда се

Тайната вечеря от Марк Read More »