Юда

Живей смело!

„А когато я извеждаха, тя изпрати до свекъра си да му кажат: От човека, чиито са тези неща, съм бременна. Каза още: Познай, моля, чии са тези неща – печатът, ширитът и тоягата“ (Битие 38:25). Вдовица без деца – най-голямата аномалия Тамар не е коя да е. Юда – патриархът – я избира за снаха. […]

Живей смело! Read More »

Зачеркнатата глава проговаря

„Юда… каза: Тя е по-права от мене, тъй като не я дадох на сина си Шела“ (Битие 38:26). Главата с кирливите ризи Който е чел Битие 38 глава, няма как да я забрави. Там има толкова много от живота – забравени нрави, странни обичаи, брак, смърт, газлайтинг, секс за една нощ, смъртна присъда срещу бременна

Зачеркнатата глава проговаря Read More »

Вечеря с Бога

Господната трапеза е толкова важна за Йоан, че той я вгражда в архитектурата на своето евангелие (Йоан 13 –17 глава). Това е различното евангелие, неслучайно. Няма как да напишеш подобно нещо, без да си видял Откровението. И докато Матей, Марк и Лука пишат от своя опит със земния Христос, Йоан вижда космическия Христос в храма

Вечеря с Бога Read More »