Триединството – един Бог, три Личности

Като дете водих спор с моите другарчета в детската градина. Казваха ми, че космосът е безкраен, но това беше немислимо за мен и го отричах. Естествено се обърнах за помощ към майка ми, за да подкрепи моето твърдо убеждение, че космосът има край. Но логичният въпрос, който тя ми зададе направи точно обратното – напълно ме разубеди. Въпросът ѝ беше: „Ако космосът има край, след този край нали пак трябва да има нещо?!“ И тогава, като 5-6 годишно дете, за първи път осъзнах, че има неща, които не мога да си представя.

Ако не можем да си представим безкрайността, как можем да си представим какво представлява безкрайният Бог? Библията ни казва, че Той е по-голям от безкрайния космос, „защото в Него живеем, движим се и съществуваме“ (Деяния 17:28). И въпреки че не можем да си го представим, Бог е счел за необходимо да ни разкрие някои неща за Себе Си. С помощта на това, което ни е дал в библейските писания, можем да добием поне малка представа за Него.

Истината за Триединството

Триединството – тайнствената същност на Бог

Едно от важните неща, които разбираме за Бог това е истината за Триединството. Тази истина разкрива, че Бог е Един, но съществува в три отделни личности – Отец, Син и Свят Дух. Върху това ключово библейско християнско учение са водени неизброими спорове през вековете. Но от друга страна това е довело до основно, цялостно изучаване на Библията по този въпрос. Все пак необятната и тайнствена същност на Бог си остава една загадка. Но това, което ни е открито ни помага да вярваме и да се доверяваме относно онова, което не разбираме.

И въпреки че някои хора, които не могат да си обяснят Триединството, отхвърлят тази важна библейска истина, повечето християни я приемат. Благодарни са на Бог, че им е разкрил своята триединна същност, защото правилното познание за нея има важно значение за духовния живот. По тази причина Исус казва, че вечният живот е свързан с познанието на Бога и онова, което Той ни разкрива за Неговата същност.

В предаването „Упражнение по вяра“ ще имате възможност да чуете кратко обяснение на истината за Триединството от пастор Христо Станев, който е служител с над 20 годишен опит и задълбочени познания по теология. Бил е ръководител на детската скаутска организация клуб „Изследовател“ в България, а в момента служи в църквата в град Стара Загора.