Законът още веднъж – въведение в библейската книга Второзаконие

Библейската книга Второзаконие е последна от Петокнижието на Моисей и в нея откриваме повторение на закона даден на Синай. Кое налага това повторение? Променен ли е законът от десет заповеди след 40 години?

въведение в библейската книга Второзаконие

Значение на книгата Второзаконие

Целта, с която Моисей пише тази книга е да подготви народа за Обещаната земя след дългото странстване в пустинята. Но нейното значение се простира и напред във времето. Тя е основа за важна реформа в Израел по времето на цар Йосия. Исус Христос цитира книгата по един специален начин като важна и значима за живота на човека.

Финалът на Второзаконие е краят на живота на Моисей. Кой описва неговата смърт? Какво е посланието, което Бог предава чрез тази важна книга? Каква аналогия можем да намерим в нея за нашия живот и нашето бъдеще. Отговори на тези въпроси и други интересни неща за библейската книга Второзаконие ще научим от пастор Атанас Стоянов – преподавател по Петокнижие в Теологичния колеж „Стефан Константинов“. Чуйте ги в предаването Теологос и поредицата „Книгата с книгите“.