Завръщане от плен и реформа – въведение в библейската книга Ездра

Знаете ли кой е вторият Моисей? Народът отново е в плен под чужда власт и отново Бог го извежда и го връща в обещаната земя. Отново има нужда от реформа и изграждане на основите на народа и вярата. Божият служител, който е в основата на това ново възстановяване е Ездра. От библейската книга, която носи неговото име, получаваме повече информация за събитията.

Библейската книга Ездра.

Ездра

Тази библейска книга е връзката в историческия доклад за народа на Юда. След завладяването от вавилонците, царството на юдеите престава да съществува. Чрез разказа си Ездра ни представя събирането и борбата за възстановяване на онова, което е било разрушено в продължение на 70 години. Възстановяването е предсказано от пророчеството на Еремия, което показва, че юдеите са все още Божия народ, който не е забравен от Бога.

Възстановен е храмът и сред много трудности, борба и съпротива е извършена реформа сред народа. Заветът е подновен отново. Ролята на Ездра е решаваща за духовния успех на тези начинания.

Бог спазва своите обещания

Чрез събитията в историята и Своите пророци Бог нарежда на избрания Си народ да се завърне в своята земя след 70 години в изгнание. Той спазва Своето слово, в което разбираме, че ако Му бъдем верни, ще продължава да ни благославя. Бог въздейства на персийските царе Кир, Дарий и Артаксеркс, за да позволят и дори да помогнат на юдейския народ да се върне у дома. Използва тези неочаквани съюзници, за да изпълни обещанията си. Какъв невероятен извор за благословение! 

Слушайте още в предаването от поредицата „Книгата с книгите“, в което пастор Венцислав Панайотов прави едно кратко въведение в тази книга.