Аз съм Господ, Бог твой

Аз съм Господ, Бог твой. Който те изведох от Египетската земя, от дома на робството.

Най-великата иновация


Това е най-великата, променяща света иновация на Стария Завет – етичният монотеизъм. Той ни учи, че единствен Бог е източникът на етиката и морала. Моралът е конкретен кодекс за „правилно“ и „грешно“. Той идва директно от Бога и затова превъзхожда човешкото мнение. Етичният монотеизъм има и друг практичен аспект: Бог не иска от нас да му строим пирамиди и да му издигаме църкви, а да се отнасяме човешки (морално) с другите хора.

Революция в света на духовното

Интересно е, че нито една от Десетте заповеди не засяга онова, което хората трябва да правят „за“ Бога. В този смисъл Законът е истинска революция. На практика всички останали религии учат, че хората трябва да „работят“ за своите богове – например да ги хранят и дори да им принасят човешки жертвоприношения. Но благодарение на Десетте заповеди, човечеството научава, че Бог иска само едно – да бъдем добри един с друг. 

Като родител

Всеки родител лесно схваща какво е доброто на това. Родителите, или поне здравите родители, изпитват истинска радост, когато виждат наследниците си да се обичат и да си помагат, и неописуема болка – когато те се нараняват. Така че Бог, Който се оприличава на наш Небесен Баща, най-много се вълнува от това, как се отнасяме към другите Негови деца.

Кредит: Денис Прейгър