Десетте заповеди – рецепта за по-добър свят

Нито един документ в световната история не е променил света към по-добро, както Десетте заповеди. Западната цивилизация е развила универсални човешки права – извоюва равенство за жените, сложи край на робството и създаде парламентарната демокрация. Но нищо от това нямаше да бъде възможно без Десетте заповеди.

С Божествено авторство

Ако Десетте заповеди, колкото и велики да са те, бяха дадени от която и да е човешка власт, тогава всеки би могъл да каже: Кой е този Моисей? Кой е този Крум на модерния свят? Кое е това правителство, което да ми казва какво да правя и как да се държа?

Но Десетте заповеди са дадени от авторитет, по-висш от всеки човек, всеки владетел или всяко правителство. Затова и са въведени така: „Бог изрече всички тия думи“.

И по сърцето на атеистите

Дори един атеист би предпочел хората да живеят по моралните правила на Божия Закон. Лесно е да се съгласим, че колкото повече хора вярват, че Бог е дал Заповедите – и следователно те не са само човешко мнение – толкова светът би бил по-добър. И е извън всяко съмнение, че за цялата човешка история никой не е измислил по-ефективна система за по-добър свят от Десетте заповеди. И никой, никога няма да измисли.

Кредит: Дейвид Прейгър