Мария и Агоп – цял един живот!

Мария е огън момиче, а Агоп – мъж с академичен стил. Когато обявяват годежа си, някои се радват, а други се опитват да задействат спирачките: „Ти си жена с характер. Той e мъж с характер. Как изобщо ще я карате?“ „Ние сме малко нещо умни и ще докажем, че можем!“ – заинатяват се Мария и Агоп.

Мария и Агоп

Гордост и поучения или първи впечатления

Първата ни среща беше много забележителна – ентусиазира се Мария. – Отидох на почивка в Поморие, а в събота – на църква. Беше тесничко, затова останах права. Тогава се правеше преговор на съботното училище. И в съобщенията обявиха, че ще го вземе брат Агоп. Като го видях, веднага го сложих в чекмедже – чист и спретнат, но очевидно ерген.

След това „брат Агоп“ се мести от амвона на хармониума, а после обявяват, че ще вземе и проповедта.

Помислих си с известно пренебрежение, че той е хармонистът. Още с първото изречение, обаче, той ме впечатли. Веднага разбрах класата му. На вратата получих покана: Заповядайте на обяд! Ще дойде и брат Агоп! Почувствах се неудобно и наистина не отидох. Това беше първата ни среща!

Кой с какво се занимава?

Не е нужен много ум, за да се живее добре. Мъжът се занимава с големите неща, а жената – с ежедневните! – уточнява Агоп разделението на ролите в брака. – Но Мария казва, че големи неща няма. Та остават само нейните…

– Май е права – паля от женска солидарност.
– Цял живот! – смее се Агоп.

Как Римановата геометрия сплотява брака?

Веднъж Агоп се изказа доста пренебрежително за моите математически заложби – Мария добавя нова доза спомени. – Но когато си взех книгите, намери една Риманова геометрия и както я четеше, отбеляза: „Сега разбрах защо съм се оженил за теб!“ Римановата геометрия му отвори очите.

Интелектуалци! Не ги разбирам особено, но разговорът е чиста проба удоволствие. Римановата геометрия на интервютата! Наслаждавайте се!