Tel 032 633 533

Завръщане от плен и реформа – въведение в библейската книга Ездра

Знаете ли кой е вторият Моисей? Народът отново е в плен под чужда власт и отново Бог го извежда и го връща в обещаната земя. Отново има нужда от реформа и изграждане на основите на народа и вярата.

Виж целия текст