Tel 032 633 533

Феноменът на общуването

Общуването е нещо, без което не можем. Считаме го за нормално и естествено, но то е всъщност феномен. Изучава се и се разглежда от множество науки, което показва не само интереса на хората към…

Виж целия текст

Back to Макаренко?

Помните ли кой е Антон Макаренко? Вероятно, ако сте израсли по времето на комунизма, свързвате името му с колониите за малолетни престъпници и суровите методи на възпитание. Често съвременните анализатори противопоставят името му на…

Виж целия текст