Псалом 2 – Деконструкция или време за смяна на политиката

Защо се разоряват народите
и племената намислят суета?
Опълчват се земните царе
и управниците се наговарят заедно
против Господа и против
Неговия Помазаник, като казват:
Нека разкъсаме връзките им
и нека отхвърлим от себе си въжетата им.

Матрицата на злото

Псалом 2 е предупреждение в поезия за един народ, който отъпква пътя на злото.
Резултатът е деконструкция на нацията, национална катастрофа.
Това е пътят на индивидуалния избор, който се разширява до целия народ. Наивно е да смятаме, че злото ще остане при отделния човек. То не вреди само на този, който го върши. Злото винаги прави матрица. Нечестивите не остават да чоплят своята суета, те се надигат срещу Бога и Неговия Избраник.

Князете на земята

Социалните инженери на този бунт са князете на земята – световните управляващи елити. Те организират глобален поход срещу Божия авторитет и властта на Спасителя.

Защо?
Риторичен въпрос.
Защото за разлика от властта на земните царе, Божието владичество се простира и в небесата.
Такъв абсурд! Народите се опитват да се освободят от властта на Бога. Все едно рибата да се бунтува срещу водата!
Заели са се с невъзможното.
Бог се смее!

Но внезапно този смях (както поетът го вижда), се обръща в гняв.
Бог държи реч: Нека земните царе не забравят, че Той ги е поставил на трона. И тяхната власт е плод на Неговия избор, каквото и да си мислят самите царе и да твърдят техните придворни летописци.

Световен политически обзор

В този световен политически обзор на хилядолетията се появява картина от ранните години на Давидовата монархия: коронацията на хълма Сион, който е заобиколен от враждебни и агресивни народи. Царят обявява на всеослушание легитимността на своето царуване – той управлява с Божествен декрет. Тук си повтаря езика на един друг завет – този с Давид относно Соломон: Аз ще му бъда Отец и той ще ми бъде син (2Царе 7:14). Съвсем неочаквано разбираме, че постановлението на Бога е завет на осиновяване. Бог е Баща!

Коронацията съвпада със сключването на царския завет. Поемата получава месиански обертонове, които отзвучават в Евреи 1:5 – „защото на кого от ангелите Бог е казал някога: Ти си Мой син, Аз днес те родих; и пак: Аз ще Му бъда Отец, Той ще ми бъде Син!“
С други думи, върховното изпълнение на този завет е коронацията на Месия!
Той ще царува до краищата на земята!

До краищата на земята?

Нали това беше територията на земните царе?
Точно това е предупреждението – властта им е временна. Но те все още имат време за смяна на политиката. Бог им дава готово решение за оцеляване. И не само, това е друг ред (нова програма), който ще им донесе просперитет, доверие и защита.
Благодатта продължава.
Има още време да влезем в правия път.

Световно богослужение

Целувайте сина!
И празнувайте със страх и трепет!
Звучи парадоксално, но това са съставките на истинското богослужение.

Интересното тук е, че думата син е арамейска.
Някои се объркват. Но тази употреба е напълно уместна с оглед на мултикултурната публика на коронацията. Тази дума на арамейски е код за почитта към Победителя от неговите покорни васали.

С други думи, поканата е животоспасяваща: Враждебните царе все още могат да намерят убежище в Бога, като се подчинят Неговия Син.
Бъдещето е ясно: Щастие за тези, които уповават на Него.