Псалми

Нови открития за доверието

Господ е светлина моя и избавител мой; от кого ще се боя? Господ е сила на живота ми; от кого ще се уплаша? Когато се приближиха към мене злосторници, противниците ми и неприятелите ми, за да изядат плътта ми, те се спънаха и паднаха. Ако се опълчи против мен и войска, сърцето ми няма да …

Нови открития за доверието Read More »

Канали за общуване с Бога? – Псалом 19

Псалом 19 Небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им, тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им – до краищата на вселената. В тях Той постави шатър …

Канали за общуване с Бога? – Псалом 19 Read More »

Вечерна молитва

Псалом 4 Когато викам, послушай ме, Боже на правдата ми; когато бях в утеснение, Ти ми даде простор; смили се над мен и послушай молитвата ми. Човешки синове, докога ще обръщате славата ми в безчестие? Докога ще обичате суета и ще търсите лъжа? Знайте, че Господ е отделил за Себе Си Своя угодник; Господ ще …

Вечерна молитва Read More »