Съд за корумпираните съдии – Псалом 82

Бог стои в Божия събор,
съди сред боговете.
Докога ще съдите несправедливо
и ще показвате лицеприятие към нечестивите?
Съдете справедливо сиромаха и сирачето;
отдайте правото на оскърбения и бедния.
Избавяйте сиромаха и бедния,
отървавайте ги от ръката на нечестивите.

Те не знаят, нито разбират,
ходят насам-натам в тъмнина;
всичките основи на земята се разклащат.
Аз казах: Богове сте вие;
всички сте синове на Всевишния.
А при все това вие ще умрете като хора
и ще паднете като един от князете.
Стани, Боже, съди земята;
защото Ти имаш наследство сред всички народи.

Проблемите на магистратите

Бог е сред някакви богове и ги съди. Тези богове са порицани за несправедливост. Идентичността им е спорна. Но е ясно, че като върховен Съдия, Бог няма да търпи тази злоупотреба с власт. Той обвинява тези богове, че ходят в тъмнина, не разбират мисията си, обиждат вдовицата и сирачето и не облекчават страданията на уязвимите. Коментаторите смятат, че това е песен за съдиите.

Как трябва да работи съдебната система?

Има закон и устройство на обществения живот, които се крепят на Божия промисъл. Какво направление на работата трябва да имат съдилищата. Какви права и отговорности имат властващите? И какво зависи от нас, за да бъде и природата добра към човека?

„Да не извършвате неправда в съд; да не показваш лицеприятие към сиромаха, нито да се притесняваш от личността на големеца, а по правда да съдиш ближния си“ (Левит 19:15).

„Да не изкривяваш правосъдието, дължимо на чужденеца или на сирачето, и да не вземаш дрехата на вдовицата в залог; а да помниш, че ти си бил роб в Египет и че Господ, твоят Бог, те е избавил оттам; затова Аз ти заповядвам да вършиш това“ (Второзаконие 24:17, 18).

Защо системата блокира?

Според Бог, проблемът не е в това, че магистратите не разбират закона, или че имат проблем да стигнат до истината в заплетен случай. По-скоро те преднамерено се отклоняват от закона. Съзнателно показват лицеприятие, което води до унищожаване на законността. Следствието е самоуправство и насилие.

Бог ги пита: Какво мислите за себе си?
Вие сте богове, но умирате като хора.
Изобщо не сте разбрали какво трябва да правите.
Всъщност вие трябва да упражнявате Моята власт.
Отивате си като хора, които не познават Бога и разрушават Неговия замисъл.
Жалко!
Не за това сте получили своя мандат.

Последствията от несправедливия съд са страшни. Не само за тези, които се гаврят с правосъдието, но и за цялото общество. Дори има връзка между компрометираното правораздаване и природните катаклизми, от които страда цялото човечество. Съдията отговаря пред Бога. Затова не бива да се подава на натиск нито от високопоставени лица, нито от приятели. Той трябва да бъде морален и духовен човек, който знае, че носи отговорност не само пред обществото, но и пред Небето.

На чия страна е съдебната система?

От древни времена проблемът е един и същи: Съдиите се застъпват за престъпниците!
И така влизат в конфликт на интереси. Защото Господ е на страната на уязвимите.

Съдете справедливо сиромаха и сирачето;
отдайте правото на оскърбения и бедния.
Избавяйте сиромаха и бедния,
отървавайте ги от ръката на нечестивите.

Това е забележително! Бог не изисква съдиите да търсят правдата между бедния и богатия, между човека с положение и човека без пари, власт и връзки. Съдиите са длъжни да защитят тези, които нямат никаква защита в живота. Те трябва да са на страната на слабия, на беззащитния и на бедния. Ето така фино е устроена Божията съдебна система.

Боже, съди земята

Болезнена е разликата между какво е и какво трябва да бъде.
Затова последният стих кореспондира с началото, като призовава Бог да съди земята, поради липсата на надеждни съдии. Жалко е, че тези, които Той е призовал на политическата и религиозната сцена, за да защитават уязвимите, използват своите правомощия, за да ги експлоатират.

Стани, Боже, съди земята;
защото Ти имаш наследство сред всички народи.

Поетът моли за възстановяване на справедливостта не само за своето отечество, но и за цялата земя. Понеже всичките народи са Божие наследство. И светът би бил по-добро място, ако се грижим един за друг, както Бог се грижи за всички нас.