Давай, душа!

Псалом 103

Благославяй, душо моя, Господа,
и всичко, което е вътре в мене, нека хвали святото Му име.
Благославяй, душо моя, Господа,
и не забравяй нито едно от всичките Му благодеяния.

Той е, Който прощава всичките ти беззакония,
изцелява всичките ти болести;
Който изкупва от рова живота ти,
венчава те с милосърдие и благи милости;
Който насища с блага̀ душата ти,
така че младостта ти се подновява като на орел.
Господ извършва правда и правосъдие
за всички угнетявани.

Направи Моисей да познае пътищата Му
и израилтяните – делата Му.
Жалостив и милостив е Господ,
дълготърпелив и многомилостив.
Няма да изобличава винаги,
нито ще държи гняв довека.
Не е постъпил с нас според греховете ни,
нито ни е въздал според беззаконието ни.
Защото колкото е високо небето от земята,
толкова голяма е милостта Му към онези, които се боят от Него,
колкото отстои изток от запад,
толкова е отдалечил от нас престъпленията ни.
Както баща жали децата си,
така Господ жали онези, които се боят от Него.
Защото Той познава нашето естество,
помни, че ние сме пръст.
Дните на човека са като трева;
като полски цвят, така цъфти.
Защото, като преминава вятърът над него и, ето, вече го няма,
и мястото му не го познава вече.

А милостта на Господа е отвека и довека върху онези,
които се боят от Него,
и правдата Му – върху внуците
на онези, които пазят завета Му
и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват.

Господ е поставил престола Си на небето;
и Неговото царство владее над всичко.
Благославяйте Господа вие, ангели Негови,
мощни със сила, които изпълнявате словото Му,
като слушате гласа на словото Му.
Благославяйте Господа, всички Негови войнства,
Негови служители, които изпълнявате волята Му.
Благославяйте Господа, всички Негови дела,
на всяко място на владението Му.
Благославяй, душо моя, Господа.

Благославяй, душо моя, Бога!

Това е песен за лична употреба. Обръщение на човека към собствената му душа. Изглежда, трябва да говорим първо със себе си, за да можем да прославяме Бога. Да Го хвалим и да Му благодарим.

Поклонението не е спонтанно. Поне в повечето случаи. Затрупват ни грижите на ежедневието, притесненията, проблемите. А в същото време душата на човека гладува за Бога. И понякога се разболяваме от душевна анорексия. Нуждаем се от Него, но не се храним с Него. И всичко вътре в нас започва да умира. Затова имаме нужда да се настроим. Да подготвим душата, да ѝ говорим за това, че тя е създадена, за да се покланя на своя Творец. Да настроим всичко, което е вътре в нас, на честотата на благодарността.

Поетът иска душата му да си спомни за всичките благословения на Бога. Той сякаш ѝ говори:
Давай, душа! Покланяй се с пълна сила!

Неговите подаръци

Нека си спомним за Божиите подаръци.
Той ни изцелява.
Той ни спасява;
Той ни венчава с любов и състрадание
Той ни насища.
Той обновява нашата младост.
Защитава онеправданите.
Отнася се с нас като Баща със своите деца.
Просто ни засипва с подаръци.
Украсява живота ни със щедрости.
Представете си живота като източен пазар. Бог ви сипва щедро, пълни ви торбите и те преливат.

Бог не ни купува с благословението си.
Той знае всичко за нас. Днес ни има, утре не! Ние също можем да бъдем перманентно неверни. Но въпреки това, той ни обича като Баща.

Полетът на орела

Едно от благодеяниета на Бога е, че подновява младостта ни като на орел.
Същата картина срещаме в книгата на пророк Исая:
а онези, които чакат Господа, ще подновят силата си,
ще се издигат с крила като орли,
ще тичат и няма да се уморят,
ще ходят и няма да отслабнат.
Исая 40:31

Бог ни дава второ дихание, нови сили. Могъщ, свободен полет – полетът на младостта.
Това е в контраст с нашата крехкост. Животът ни е скоротечен. Ние сме мимолетни като полски цветя. Но Божиите добрини са от века и до века. Те надхвърлят нашия живот и се изливат над децата и внуците ни.

Спомен за срещата на Моисей с Бога

И тук се отваря един друг спомен от миналото. Най-голямото откровение на Бога.
Направи Моисей да познае пътищата Му
и израилтяните – делата Му.

Бог се открива. На водача и на народа.
Моисей е видял много от пътищата на Бога. При всички случаи повече от нас.
Той е разговарял с Него при горящия храст. Видял е опустошителните язви над египтяните и е бил най-отпред, когато водите на Червено море се разделят. Срещал се е с Бога на Синай и е получил плочите със заповедите, написани от Неговата ръка.

“Господ мина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, Който изобилства с милост и вярност” (Изход 34:6).

И това е центърът на нашия псалом:
Жалостив и милостив е Господ,
дълготърпелив и многомилостив.

А после Моисей продължава така:
“Който показва милост към хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но не оневинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху децата и върху внуците им до третото и до четвъртото поколение” (Изход 34:7).

И нека да сравним как се развива нашата поема:
Няма да изобличава винаги,
нито ще държи гняв довека.
Не е постъпил с нас според греховете ни,
нито ни е въздал според беззаконието ни.

Бог не е дребнав, Той не си връща, нито е злопаметен. На Него не Му доставя удоволствие да ни хваща в грешка и да ни изобличава.

Песен за Небесния цар

В другите псалми чуваме страстни молитви за прошка, за спасение, или благодарност за изпълнени молитви. Но тук е различно. Идеята е, че Бог е по-важен от мен. Моят живот е ценен за Него. Той присъства даже в мъката ми, дори в смъртта. Винаги е готов да ми прости, да ми помогне. Бог е щедър, любящ и състрадателен, пълен с доброта и истина…. И колко е хубаво, че аз и Той сме заедно.

Поетът размишлява как е устроена Неговата милост и как работи тази универсална формула на емпатията и щедростта.

В крайна сметка всичко ни води към това: Прославяй с благодарност! Фокусирай се върху подаръците на Бога!
Това важи за всички творения! Не само за хората, но и за ангелите.
Хорът на земята се слива с небесния хор. И с тях пее душата на поета!
В известен смисъл човешкият опит с Божията милост обогатява песните на Вселената!

Благославяй, душо моя, Господа.