Когато Бог се бави

Факт е, Бог се бави!
Ако Исус беше лекар от Бърза помощ, щеше да се стигне до съд. Повикан е на домашно посещение от Яир. Детето му – момиченце на 12 години – „бере душа“. А Той се мотае с някакво случайно изцеление. Една жена твърди, че е усетила как е оздравяла, щом се е допряла до дрехата Му. Случаят наистина е странен, но не е спешен. „Не е дрехата Ми, а вярата ти!“ – казва Той. Не разбирам защо настоява жената да разкаже за ходенето си по мъките точно сега. От опит знаем, че, когато човек говори за болестите си, никога не е кратко. Здрава е, чудесно! Радваме се за нея! Но съчувстваме на Яир.

Бог се бави

Ако бях бащата?

Бащата кърши пръсти, а Бог се бави. Исус зарязва случая с детето, за да слуша някаква си леля – 12-годишното й заболяване и цялото му досие. В това време идват от дома му: „Вече няма защо да бързаш! Дъщеря ти умря!“ Е, тук нямаше да ми издържат нервите и щеше да има втори смъртен случай. Само се чудя на кого щях да налетя – на Исус, или на жената!

Когато Бог се бави, само вярвай

За мен тази история е най-големия урок по вяра. В това време, между „Детето ти умря“ и „Талита куми“, Яир се записа в небесните книги.
Само вярвай! Ама в какво? За един мъртъв човек няма много опции. А възкресението на Лазар още не се е случило. И как изобщо се доверяваш, когато смъртта е факт? 
Какви буря е бушувала в Яир? 
Надеждата, че може би Исус има нещо предвид, щом му казва: Вярвай!
Гневът, че се бавят заради тази жена – сякаш тя не може да потърпи още малко.
И скръбта, че неговото момиченце вече е мъртво.
За съжаление, Марк не проследява историята на Яир. Вероятно се е случило обичайното. Дъщеря му е пораснала, станала е госпожица. Яир е вдигнал сватба и си е казал, това нямаше да се случи, ако не беше Христос.

Ако погледнем историята от дрон (от високо)

Когато Бог се бави, най-вероятно иска да ни даде повече, отколкото очакваме. 
Яир отиде за изцеление, а получи – възкресение и чудо в дома си.
Жената получи изцеление и публично одобрение. (Малко й завиждам. Лекарят я хвали. Обикновено си мисля, че качеството на моята вяра не е такова, че Исус да ми каже: Браво на тебе!)
Учениците и множествата станаха савидетели на 2 чудеса за нула време, при това от първия ред.

Ако погледнем историята от дрон, може би ще видим, че Исус реди пъзела, влюбен и във всяко парченце от него. И когато Бог се бави с отговора, спри да питаш! Исус не даде повече на Яир: „Спокойно. След малко ще възкреся детето ти!“ Не му обясни Защо, но му каза Как: „Само вярвай!“