Медиите и тяхната игра със страха

Ив Санти, журналист и християнин, умее да намира друга траектория зад случващото се – по-далече от шока и по-близо до анализа. Неговата гледна точка не търси овации, а се противопоставя на идеята, че няма какво да направим, докато положението се влошава. Една наистина мъжка позиция.

Това интервю е част от колекцията от 10 интервюта, които записахме на медийната конференция „GAIN„ в Испания!

Медиите – информират или деформират?

Медиите търсят фотошок

Вярно е, че когато човек работи в медиите има няколко гледни точки. Търси се рейтинг или фотошок чрез визуалното съдържание. Анализите се оставят за по-късно. Първата визия е при събитието, което ни докосва и афектира в момента, а другата – е по-бавна и по-аналитична. Тогава влагаме по-малко емоции. Аз вярвам, че в този свят сме бомбардирани от огромна информация, която нямаме време да анализираме, докато емоцията ни залива. Следователно, как медиите да информират, без да деформират? И как да информират, без да предизвикват страх?

Медиите – информират или деформират?

Войната винаги е била част от историята. Хората се избиват взаимно. Като погледнем в Библията – първородният син на Адам и Ева убива брат си. Следователно, животът е започнал с драма. И аз смятам, че няма как да я избегнем. Трябва да живеем с нея. Големият въпрос е: ”Кой има полза от престъпленията”? От една страна, са тези, които произвеждат и продават оръжия, а от друга страна, в този свят има две сили – доброто и злото. Тяхната битка е постоянна.

Моята роля в медиите

Моята роля е да се опитвам да бъда на страната, която носи добро и мир. За мен е неприемливо да открадна нечий живот. Аз не притежавам живота на друг човек. Знам, че в различните култури нещата са различни. Когато се тръгва на война, генералите се интересуват от победата. Не е важен човекът, който е отпред и може да загине. Доволен съм, че не съм генерал, като виждам какво става в Сирия. На моето ниво, в моето ежедневие, се опитвам да да бъда толерантен към различните от мен. Когато разбера, че другият е различен, мога да се обогатя от неговата различност, а не да се избиваме взаимно. Това е моята роля като медия и като човек, който работи в християнско радио.