Омфал между Месопотамия и Египет

Къде е люлката на човешката цивилизация? Египет или Месопотамия? Нито едното от двете. Правени са много изследвания от историята и археологията, но историята започва много по-рано и е описана в една древна книга.

Апостол Стаматов

Омфал – пъпът или центърът на света

Представяме ви книгата „Омфал между Месопотамия и Египет – Прастара, древна и старозаветна история“ на Апостол Стаматов. В нея авторът е описал онова, което свързва всички древни човешки цивилизации. Доказателственият материал на историческите изследвания и проучванията на източниците насочват към онова, в което вярват християните, благодарение на записаното в Библията. Информацията от древните писания на Стария завет може да бъде защитена като достоверна и надеждна. И тя ни представя картината за произхода на хората и тяхната прастара история.

Провокация към познатите аргументи

Въпреки че са използвани много заглавия от областта на Египтологията и археологията, Апостол Стаматов представя своята гледна точка срещу познатите аргументи на различните автори. Обществото на изследователите трябва да бъде винаги отворено за един различен поглед и в процеса на дискусията да бъдат намерени отговори дори по познати и общоприети теми. Това е една от целите на книгата.

Апостол Стаматов

Авторът е защитил бакалавърска степен по история и магистърска по теология. Преподава в Теологичния колеж „Стефан Константинов“ в София по „История на древния Израел“ и „История на християнската църква“. Служи още като пастор в Църквата на адвентистите от седмия ден.