промяна

Политическа коректност и/или честност?

Абсурдите на политическата коректност От речника ни изчезнаха думи, а други промениха общественото си звучене. Например, вече почти няма да чуем по медиите думата „негър“. Защо? Защото е политически некоректна. Тя си е абсолютно обикновена дума, навлязла в българския през френски и испански, и означава „черен“. Това е думата за чернокож човек, която българите употребяват […]

Политическа коректност и/или честност? Read More »

Тимъти Дженингс за Протоколите на живота

Тимъти Дженингс комбинира възможностите на модерната медицина със здравословния ефект на вярата. Изучава протоколите на живота – законите на взаимоотношенията и влиянието на убежденията върху структурата и функциите на мозъка. Когато записах медицина, нямах намерение да ставам психиатър. Но след 4 години започнах да забелязвам колко интересно нещо е мозъкът. Бях силно ентусиазиран да разбера

Тимъти Дженингс за Протоколите на живота Read More »

Парфюмът – разказ за историята на един подарък

парфюмът

Тогава Мария, като взе един литър миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исуса, и с косата си отри нозете Му; и къщата се изпълни с благоухание от мирото.Йоан 12:3 Това е историята на един парфюм. Подарък за Исус преди разпятието. И като имаме предвид, че по онова време цялата парфюмерийна индустрия е

Парфюмът – разказ за историята на един подарък Read More »