закон

Какво ми казваш, Господи?

Авторът е истинска сензация. Внезапно изгрява на сцената и говори смайващи неща. Освен това не казва: „Аз съм роден“, но „Аз идвам“. Хората са оставени да гадаят. Удивително е, че не е професионалист – книжник или фарисей, а обикновен работник, млад дърводелец от едно забутано градче.  О, времена! О, проповеди! Това е най-голямата проповед на […]

Какво ми казваш, Господи? Read More »

Съвместно съжителство или брак?

Само преди трийсет години раждането на дете с баща неизвестен беше повод за коментари и осъдително клатене на глава. Млада майка без халка на пръста и свидетелство за брак се гледаше особено в родилните отделения. Единствено майките от ниските социални прослойки предпочитаха това заради по-високите детски, които получаваха като самотни майки. Деца, родени без брак

Съвместно съжителство или брак? Read More »

Политическа коректност и/или честност?

Абсурдите на политическата коректност От речника ни изчезнаха думи, а други промениха общественото си звучене. Например, вече почти няма да чуем по медиите думата „негър“. Защо? Защото е политически некоректна. Тя си е абсолютно обикновена дума, навлязла в българския през френски и испански, и означава „черен“. Това е думата за чернокож човек, която българите употребяват

Политическа коректност и/или честност? Read More »