Упражнение по вяра

Движението е здраве! Това важи не само за нашето тяло. Имаме нужда от духовни упражнения, за да станем здрави личности. Заповядайте да потренираме заедно.

последни предавания

1 2 3 4