Вярата днес

Новините и събитията от духовната сфера на живота заслужават нашето внимание. Коментираме ги, защото имат потенциал да укрепят нашата вяра.

последни предавания

1 2 3 4 5