Приятелските съвети и Божията воля

Приятелските съвети са оригиналният принос на Морис Венден към списъка на Мюлър от седем стъпки при разпознаването на Божията воля. Неговата идея не е случайно хрумване, тя намира подкрепата на Библията: „Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите“ (Псалом 1:1). Предупредени сме да не се съветваме с „нечестивите“ – хора без морал и вяра. А Притчи 11:14 говори за съвета на благочестивите: „Където няма мъдро ръководство, народът пропада, а в многото съветници има безопасност“. С други думи, има добри и лоши съветници. Обикновено това е основният проблем, когато става въпрос за полезни напътствия.

приятелските съвети

Приятелските съвети – търсете ги в семейството

Моисей дължи много на приятелските съвети на своя тъст. Когато го посещава в пустинята, Йотор вижда как той урежда спорове от ранни зори до късна вечер. И проявява загриженост. Осъзнава, че Моисей няма сила, за да се справя сам с всички тези хора. Затова му предлага мъдър съвет. Подсказва му да направи реорганизация. Моисей приема този съвет като от Бога. Това води до големи облекчения в работата му. Безспорно, от първите места, където трябва да потърсим благочестив съвет, е семейството! Едно семейство би било наистина нещастно, ако в него има фанатик, който вярва, че Бог ръководи единствено него, но не и останалите членове.

Приятелските съвети не са всичко

Приятелските съвети не бива да са единствен ориентир спрямо Божията воля. Членовете на семейството или близките приятели могат да бъдат едно от средствата, чрез които Бог ни говори (макар че не е задължително да е така). Но дори да предположим, че близките в семейството ни и църковните членове са искрени Божи последователи и общуват с Него, Бог може да реши да затвори очите им временно за вестите, които ни изпраща, за да се научим да разпознаваме Неговия глас и да не разчитаме на други да мислят, да се молят и да изучават Библията вместо нас.