Изучавайте Библията

Веднъж Исус Христос казва на събраните около Него хора: „Вие изследвате Писанията…“ Теолозите считат, че тези думи могат да се преведат още и така: „Изследвайте Писанията…“ Без значение как ще ги преведем, глаголът в тях е „изследвайте“, а съществителното „Писанията“. Не е трудно да разберем от думите на Исус, че изследването на Писанията е важно за човека. Да, то не е самоцел. Смисълът му е да ни заведе при Христос, за да имаме живот (Йоан 5:39, 40).

Изучавайте Библията

Четене или изучаване

Мнозина са чели Библията. Малцина я изучават. Това определя качествената разлика между две групи християни. (Вие от коя сте?) Един от най-превежданите автори по света пише по повод изследването на Писанието:

„Нищо не е по-подходящо за развитието на интелекта от изучаването на Писанията. Никоя друга книга не притежава такава сила да възвисява мислите и да засилва способностите, както великите, облагородяващи истини на Библията. Ако бъде изучавана както трябва, хората биха притежавали такава широта на ума, такова благородство на характера и твърдост на волята, каквито рядко могат да се срещнат в наше време.“ (Пътят към Христос. Е. Г. Уайт)

В предаването, което ще чуете, ще се докоснем до практичния опит на един дългогодишен изследовател на Библията. В началото той е скептичен към нея и се заема да я изучава, за да я обори. Но усилията му за това оборват самия него или по-точно неговите предразсъдъци към Писанието. След около година, той се предава и от тогава не е спрял да го изследва и изучава. Неговият съвет от личен опит е: Изучавайте Библията. Тогава може да чуете Божия глас, който е най-приятното нещо в нашият живот.

Накратко в предаването „Изучавайте Библията“

Защо Библията трябва да се изучава? Каква е разликата между четене и изучаване? Как да изучаваме Библията по един практичен начин? Какви стъпки да предприемем за това и как да ги осъществим? Разговаряме с нашия гост, пастор Стоян Петков, в предаването „Упражнение по вяра“ по радио 3:16, за да намерим отговори на тези и други важни въпроси.

Стоян Петков е завършил теология и е църковен служител повече от 25 години. В момента се грижи като пастор за църквата в квартал „Люлин“ в София.